Twoja ostatnia wizyta: Dzisiaj jest sobota, 30 sierpnia 2014, 15:11


Strefa czasowa UTC+1godz.
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: lamotrygina:wyczerpujące info
Post: wtorek, 5 sierpnia 2008, 09:27 
1. Czym jest lamotrygina?

Lamotrygina jest lekiem przeciwdrgawkowym, nieprzypominającym swą budową chemiczną żadnego innego leku przeciwdrgawkowego ani regulującego nastrój.

2. Kiedy lamotrygina została zaaprobowana do sprzedaży w USA i jakie są wskazania do jej polecania?

Lamotrygina ostatecznie została zaaprobowana w USA 27. grudnia 1994r. jako lek przeciwdrgawkowy. W 2003 zyskała aprobatę FDA (co to??) jako lek dla osób z zaburzeniami dwubiegunowymi.

3. (dla Polaków chyba nieistotne) Czy jest dostępny generyk lamotryginy?
W USA nie ma generyków lamotryginy, ponieważ wytwórca ma patent. Generyki są dostępne w Kanadzie.

4. Co różni lamotryginę od pozostałych leków stabilizujących nastrój?
Lamotrygina różni się od pozostałych stabilizatorów pod dwoma głównymi względami:


1) Często spotykana efektywność lamotryginy u pacjentów, którzy nie zareagowali wcześniej na antydepresanty lub stabilizatory nastroju.
2) Stosunkowo niewielki zestaw skutków ubocznych lamotryginy.

5. Co szczególnie różni lamotryginę od karbamazepiny (tegretol) i walproinianów (depakine)?

Lamotrygina jest skuteczna w kontrolowaniu rapid cycling i stanów mieszanych u osób, którym nie pomógł wystarczająco lit, karbamazepina i/lub walproiniany. Okazuje się również, że lamotrygina ma znacząco większy potencjał antydepresyjny od karbamazapiny i walproinianów.
Lamotrygina jest również użyteczna jako część procesu leczenia u niektórych osób z depresją jednobiegunową.
Ostatnie doniesienia wskazują, że lamotrygina jest skutecznym lekiem dla niektórych osób z zespołem stresu pourazowego (PTSD) i/lub zaburzeniem osobowości typu borderline (BPD).

6. Jakie zaburzenia psychiatryczne kwalifikują do leczenia lamotryginą?

Jest jeszcze zbyt wcześnie (chodzi o etap badań nad lamo), żeby wyszczególniać, które typy zaburzeń nastroju mogą być najskuteczniej leczone lamotryginą. Pacjenci z ciężkimi w leczeniu objawami zaburzeń dwubiegunowych oraz pacjenci z zaburzeniami schizoafektywnymi byli leczeni lamotryginą częściej niż pacjenci z "lekoopornymi" zaburzeniami jednobiegunowymi. Dla niektórych osób z tak ciężką w leczeniu depresją jednobiegunową, leczenie lamotryginą dało dobre rezultaty. Niektórzy pacjenci z diagnozą borderline (zaburzenia osobowości będącego wg niektórych psychiatrów wariantem ChAD), także zareagowali na leczenie lamotryginą. U pacjentów z zespołem stresu pourazowego PTSD oraz z depersonalizacją, terapia lamotryginą również przyniosła dobre rezultaty.

7. Czy lamotrygina jest użyteczna w leczeniu ostrych stanów depresyjnych, maniakalnych i mieszanych oraz czy może być pomocna w zapobieganiu przyszłym epizodom manii i/lub depresji?

Początkowo lamotrygina była używana w leczeniu pacjentów ze stanami depresyjnymi, maniakalnymi i mieszanymi, którzy nie zareagowali na terapię innymi lekami. Niektórzy z nich kontynuują obecnie leczenie lamotryginą w ramach długoterminowego zapobiegania przyszłym epizodom. Wzrasta ilość dowodów na skuteczność lamotryginy jako
długoterminowego leku profilaktycznego.

8. Czy przed podjęciem leczenia lamotryginą należy wykonać jakieś badania?

Zanim lekarz przepisze lamotryginę, pacjent powinien mieć wykonane badania krwi i moczu, aby wykluczyć takie schorzenia jak (thyroid disorders - strzelam, że to zab. hormonów tarczycy), które mogą powodować albo zwiększać natężenie zaburzeń nastroju.

9. Jak zaczyna się leczenie lamotryginą?

U osób, które nie biorą karbamazepiny czy walproinianów, początkowa dawka lamotryginy wynosi 12,5 lub 25 mg dziennie i jest zwiększana o kolejne 12,5 lub 25 mg co tydzień lub dwa.
U osób biorących walproiniany początkowa dawka lamotryginy wynosi przeważnie 12,5 mg dziennie i jest zwiększana o kolejne 12,5 mg co 10 dni lub dwa tygodnie.
U osób biorących karbamazepinę dopuszcza się nieco większe dawki początkowe i szybsze zwiększanie kolejnych dawek.

10. Czy istnieją jakieś szczególne problemy we włączaniu lamotryginy u osób biorących lit, tegregol lub depakine?

Nie ma doniesień na temat interakcji pomiędzy litem a lamotryginą.
Karbamazepina indukuje enzymy, które przyspieszają metabolizm lamotryginy. Z tego powodu, poziom lamotryginy we krwi jest nieco mniejszy u osób, które biorą równocześnie karbamazepinę, w porównaniu z tymi, którzy jej nie biorą.
Walproiniany mają zdolność podwajania poziomu lamotryginy (plasma level - ?? we krwi?). Z tego powodu, początkowa dawka lamotryginy u osób biorących walproiniany, powinna być w przybliżeniu o połowę mniejsza niż zazwyczaj przepisywana.

11. Jaka jest najczęstsza dawka docelowa lamotryginy?

Kiedy lek stosuje się w celach antydepresyjnych lub jako stabilizator nastroju, docelowa dawka lamotryginy najczęściej mieści się pomiędzy 100 a 200mg dziennie. W niektórych przypadkach dawkę tę podnosi się aż do 600 mg dziennie, aby osiągnąć dobry efekt antydepresyjny. Tak wysokich dawek powinno się unikać u pacjentów biorących walproiniany (depakine), ze względu na efekt farmakokinetyczny walproinianów, które zwiększają (plasma level) lamotryginy oraz na towarzyszące ryzyko poważnej wysypki.

12. Jak dużo czasu potrzeba, aby lamotrygina zaczęła działać?

Podczas kiedy niektórzy odnotowują antymaniakalne i antydepresyjne efekty lamotryginy wcześnie, inni muszą czekać ok. miesiąca od momentu osiągnięcia dawki terapeutycznej (docelowej).

13. Jakie są skutki uboczne lamotryginy?

Oto lista skutków ubocznych lamotryginy, jakich doświadczało 10% lub więcej z 711 ludzi biorących ten lek podczas badań klinicznych oraz lista tych samych skutków ubocznych u 419 pacjentów, którzy zażywali placebo podczas tych samych badań.

zawroty głowy: lamo 38% - placebo 13%
bóle głowy 29 - 19
podwójne widzenie: 28 - 7
brak równowagi (unsteadiness, chyba o równ. ruchową chodzi) 22 - 6
mdłości: 19 - 10
nieostre widzenie: 16 - 5
senność: 14 - 7
wysypka: 10 - 5
wymioty: 10 - 4

Skutki uboczne są najbardziej widoczne przez pierwszych kilka dni po zwiększeniu dawki, po czym zazwyczaj ustępują.

14. Jakie skutki uboczne są na tyle poważne aby odstawić lamotryginę? Czy problem stanowią skutki ub. w sferze seksualnej?

Najczęstszym powodem zmuszającym do odstawienia lamotryginy jest wysypka. Wysypka może być łagodna i przypominać lekkie oparzenie słoneczne, ale może być również poważna, porównywalna do ciężkiego przypadku (poison-ivy -oparzenia bluszczem?? to buszcz parzy??? cholera, człowiek całe życie się uczy, a nie wie ) Im poważniejsza wysypka, tym mniej prawdopodobne, że będzie można kontyduować leczenie lamotryginą. O każdej wysypce należy bezzwłocznie powiadomić lekarza.

Blisko u jednej na 10 osób biorących lamotryginę powstaje łagodna wysypka, a u ok. jednej na tysiąc, wysypka jest na tyle poważna, że wymaga leczenia. Wiele osób z lekką wysypką kontynuuje leczenie lamotryginą, niekiedy z dodatkiem leków antyhistaminowych.
Ryzyko wystąpienia wysypki jest większe, kiedy początkowe dawki lamotryginy są wysokie lub kiedy zbyt szybko zwięsza się jej dawkę u osób biorących równocześnie walproiniany.
Ważne jest, aby osoba, u której pojawi się wysypka, natychmiast skontaktowała się z lekarzem, ponieważ odnotowano kilka zgonów u osób, u których pod wpływem lamotryginy rozwinął się zespół Stevensa-Johnsona (jakiś paskudny rodzaj wysypki).

Lamotrygina nie daje problematycznych skutków ubocznych w sferze seksualnej.

15. Czy przy braniu lamotryginy występują jakieś psychiatryczne skutki uboczne?

Istnieją rzadkie doniesienia o skutkach takich jak: agitacja (to to samo co pobudzenie??), lęk, problemy z koncetracją, dezorientacja, depresja, niestabilność emocjonalna, skłonność do irytacji i mania.

Mania lub hipomania wywołana lamotryginą z powodzeniem może być leczona litem lub niewielkimi dawkami topiramatu.

16. Jakie istnieją interakcje pomiędzy lamotryginą a innymi lekami?

Stwierdzono tylko kilka interakcji pomiędzy lamotryginą a innymi lekami. Lamotrygina zwiększa (plasma level) karbamazepiny. Karbamazepina zmniejsza koncentrację lamotryginy we krwi.

Walproiniany podwajają (plasma level) lamotryginy, a poziom walproinianu jest zmniejszony o ok. 25% u osób biorących lamotryginę.

Phenobarbital i primidone (co to za leki u nas??) zmniejszają (plasma level) lamotryginy o ok. 40%....

Doustne środki antykoncepcyjne mogą zmniejszyć (plasma level) lamotryginy aż do 50%.

Interakcje z innymi lekami na receptę i bez recepty nie są dotychczas poznane.

17. Czy istnieją interakcje pomiędzy lamotryginą a alkoholem?

Alkohol może zwiększyć skutki uboczne lamotryginy.

18. Czy lamotrygina jest bezpieczna dla kobiet starających się o dziecko, będących w ciąży lub karmiących?

FDA przyznała lamotryginie kategorię C.

Badania nad zwierzętami pokazują, że lamo może wpływać szkodliwie na płód, ale nie istnieją odpowiednie badania nad ludźmi. Korzyści ze stosowania leku w ciąży mogą być akceptowalne pomimo potencjalnego ryzyka.

Coraz więcej kobiet z epilepsją kontynuuje terapię lamotryginą w czasie ciąży. Obecnie prowadzone są badania nad wpływem lamo na ich dzieci.

19. Czy lamo jest bezpieczna dla dzieci i młodzieży?

W krajach innych niż USA, lamotrygina jest stosowana u dzieci i młodzieży, jednak w USA jest podawana osobom powyżej 16 r.ż., ze względu na zwiększone ryzyko groźnych skutków ubocznych u osób młodych.

20. Czy lamo może być stosowana u ludzi w podeszłym wieku?

Wydaje się, że starsi ludzie znoszą lamotryginę podobnie do młodszych. Jednak lekarze mają niewielkie doświadczenie w tym zakresie.

21. Czy w przypadku nagłego przerwania leczenia lamo, pojawiają się jakieś symptomy?

Nie ma specyficznych symptomów występujących na skutek nagłego przerwania leczenia lamotryginą, innych niż w przypadku przerwania leczenia każdym innym lekiem przeciwdrgawkowym. Nagłe przerwanie leczenia może mieć miejsce jedynie w przypadku wystąpienia poważnych skutków ubocznych.

22. Czy lamotrygina jest toksyczna w przypadku przedawkowania?

Dane są tu niewystarczające. Dwie osoby, które wzięły ponad 4000 mg lamotryginy, przeżyły bez żadnych długotrwałych skutków przedawkowania.

23. Czy lamo może być stosowana razem z inhibitorami MAO?

Tak, można stosować taką kombinację bez szczególnych problemów.

24. Ile kosztuje lamotrygina?
(nooo, w Polsce drogo. a tu dane z USA, jako ciekawostka):

25 mg - $3.11
100 mg - $3.56
150 mg - $3.64
200 mg - $3.94

25. Czy lamotrygina może być skuteczna u osób, u których zawiodły inne środki psychofarmakologiczne?

Lamotryginy używa się w psychiatrii głównie u osób, których zaburzenia nastroju nie dają się kontrolować innymi lekami.

26. Jakie są zalety lamotryginy?

Lamotrygina wydaje się być skuteczna u 2/3 osób z zaburzeniami dwubiegunowymi, które wcześniej nie reagowały na lit czy inne stabilizatory nastroju. Niektóre osoby, niemogące przyjmować antydepresantów ze względu na wywoływanie manii, stanów mieszanych, czy zwiększoną szybkość zmiany faz lub ich intensywność, okazywały się dobrze tolerować antydepresanty w terapeutycznych dawkach, jeśli równocześnie przyjmowały lamotryginę.

Dla większości osób lamotrygina daje minimalne skutki uboczne i może być przyjmowana raz dziennie.

Lamo jest również użyteczna jako potencjalny środek antydepresyjny u osób z depresją jednobiegunową.


27. Jakie są wady lamotryginy?

Ponieważ lamo jest dostępna stosunkowo od niedawna (od 1990 w sprzedaży), nie ma informacji na temat długotrwałych skutków ubocznych tego leku. Ponieważ u osób z zab. nastroju lamotrygina zaczęła być stosowana jeszcze później, nie wiadomo, czy początkowa poprawa u osób przyjmujących lamo, może trwać przez wiele kolejnych lat terapii.

Podobnie jak w przypadku innych leków o działaniu antydepresyjnym, lamotrygina okazjonalnie wywołuje hipomanię lub manię. Ten objaw może być zazwyczaj kontrolowany przez dodanie niewielkich dawek litu lub topiramatu.

Istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia poważnej i niekiedy groźnej dla życia wysypki. Ten efekt uboczny częściej obserwuje się u osób poniżej 16 r.ż. niż u starszych.

28. Czemu lekarze mają przepisywać, a pacjenci brać, lamotryginę, kiedy istnieją inne leki stabilizujące nastrój, dostępne już od wielu lat?
Są dwa powody, dla których lamotrygina jest stosowana zamiast starszych leków: 1) nie każdy odnosi korzyści z terapii starszymi, lepiej znanymi lekami i 2) skutki uboczne starszych leków są dla niektórych nie do zaakceptowania.

29. Czy lamotrygina jest dostępna w krajach innych niż USA? (no proszę, amerykanie myślą, że wszystko mają tylko dla siebie)

Lamotrygina jest obecnie dostępna w blisko 60 krajach.


Na górę
  
 
 Tytuł:
Post: niedziela, 5 października 2008, 14:38 
Użytkownik
Awatar użytkownika

Rejestracja: sobota, 5 maja 2007, 19:53
Posty: 4062
Lokalizacja: z klomipraminy
ciekawy artykuł.

_________________
http://www.youtube.com/watch?v=ZMbxuHv3R4k


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2 ]  Moderatorzy: wuwu, Moderatorzy

Strefa czasowa UTC+1godz.


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Theme created StylerBB.net & kodeki